Zásobování výroby

Krátké dodací lhůty, komplexní proces výroby, vysoké požadavky na kvalitu. To jsou jen některé výzvy, se kterými se výrobce (nejen v automotive sektoru) musí potýkat. Pokud se chce firma udržet na trhu, musí svoje zdroje využít co nejekonomičtěji a přizpůsobit tomu také vybavení svého skladu či meziskladu pro výrobu. To znamená výrobu bez prostojů a nízké náklady na skladování a dopravu.

Kardex Remstar je s to vytvořit komplexní systém toku materiálu pro zlepšení celkové efektivity skladových operací, to vše díky systému správy skladu na míru potřebám zákazníka a použití automatizovaných skladovacích systémů. Výtahové a páternosterové systémy můžou sloužit pro bezpečné a úsporné uložení nástrojů a přípravků pro výrobu, jako mezisklad rozpracované výroby, sklad příchozího materiálu nebo tzv. point-of-use skladování komponentů. Uložený materiál nebo komponenty jsou uskladněny vždy úsporně a bezpečně (díky skladování v uzavřeném systému s kontrolou přístupu a plnému využití disponibilní výšky), zároveň ale s možností rychlého a ergonomického přístupu.

Díky naprostému přehledu o uloženém materiálu je také možné redukovat skladové a bezpečnostní zásoby, plně respektovat FiFo a ani průběžné inventury nejsou žádný problém. Nezanedbatelné je také výrazně nižší fyzické zatížení zaměstnanců (díky principu zboží k obsluze) a zlepšení ergonomie práce.

Komentáře nejsou povoleny.